Séria dvoch diek v rovnakej farebnosti. Tieto nádherné deky zo zbytkov priadzí som si zamilovala. Už ich vytváranie bolo zážitkom, lebo som nevedela, ako to dopadne, keďže som kombinovala zvláštne farby. Tenké priadze som dávala dvojmo. Obe deky sa robia v jednom kuse, len pripájate ďalšie štvorce v prípade deky Ona a pruhy v prípade deky On.

Deka Ona

Vzor na deku Ona nájdete na stránke Beautifilcrochetstuff, kde sú umiestnené aj schémy a obrázky ako postupovať pri napájaní štvorcov. Okraj mojej deky tvoria 2 riadky dlhých stĺpikov. 2. riadok je háčkovaný do zadnej nite.

Rozmer deky: 140 x 180 cm

Materiál: spolu 900 g zbytkov priadze

Háčik č. 4,5, ihla na začisťovanie koncov

Obťažnosť: stredná

 

Deka On

Materiál: zbytky priadzí, celkove 900 g, tenšie priadze sú dvojmo.

Háčik č. 4,5

Obťažnosť: začiatočník

Použité stehy:

Ds – dlhý stĺpik

Ks – krátky stĺpik

 

Postup

Deku háčkujeme v jednom kuse pozdĺžne.

Spravíme si najprv vzorový štvorec 15 ds do šírky a 5 ds so výšky, zmeriame a rozpočítane potrebný počet očiek.

Riadky háčkujeme len v jednom smere z lícnej strany a na začiatku a na konci, keď pripájame a odpájame priadzu si necháme koniec asi 10 cm, a tento zapracujeme do strapcov.

Všetky stĺpiky háčkujeme do zadnej nite.

1.r.: ks

2.r.: ds

Opakujeme riadky 1 a 2, striedame farby a ukončíme riadkom 1.

V smere pásov urobíme strapce.

Deka Ona a On