Háčkovaný šál z dúhového klbka. Šál má tvar asymetrického trojuholníka. Na dvoch dlhších stranách je ozdobný lem. Háčkuje sa z užšieho okraja, postupne sa pridávajú stĺpiky na jednej strane.

.

Rozmer: 150 x 100 cm

Materiál: Duhová fantazie (Vlnika) č. 5436, 200 g = 800 m, Yarnart Flowers unicolor 764 1 klbko (50 g = 200 m).

Háčik 3 mm

Obťiažnosť: stredná

Použité stehy:

Ro – retiazkové oko

Po – pevné oko

Ks – krátky stĺpik

Prks – predĺžený ks

Ds – dlhý stĺpik

P -pikotka (po ukončení ks – 3 ro, po do dvoch predných nití ks)

 

Prácu začíname v špici. Keď skončí dúhové klbko, nadviažte podobnú farbu a pokračujte. Na šatku potrebujete min 1000 m priadze. Ja som spotrebovala 800 m klbko a 200 m pradeno. Zostali mi asi 2 metre.

Šatku rozširujeme na jednej strane striedavo pridávame 1 a 2 stĺpiky (na 2 riadky sú to 3 stĺpiky). Na rovnom úseku sú plné riadky a perforované riadky (stopka kvetinky)

Medzery pridávame aj vo vertikálnom smere cca od poslednej štvtrtiny práce – ako stopky kvetiniek na bočnej strane šatky.

 

Vzor:

Úvodné riadky

1.r.: 4ro, 3 ds do 4 ro od háčika, otočiť

2.r: 3 ro, ds do 1. očka, 2 ds, do bočnej steny (3ro z predch riadku) háčkujeme kvetinku: 7 ds, ds do prvého ro práce, otočiť

3.r.: 3 ro, ds do prvého očka, Kvetinka, (ro, ds)x7, ro, rovný riadok: ds do konca riadku, do posledného (3 ro predch riaku: 2 ds, otočiť

4.r.: 3 ro, 2 ds do prvého očka, rovná strana: ds, kvetinka: (2ro, ds) x 7, 2 ro, ukončíme riadok 2 ds, otočiť

5.r., 2ks, kvetinka: (2 ks do medzery, ks do ds, pikotka)x 7, 2 ks do medzery, ro, rovná strana: ds do konca riadku, 2 ds do posledného očka, otočiť,

Opakovacie riadky

 

6.r.: 3 ro, 2 ds do prvého očka, ds na rovnej strane, otočiť

7.r.: 3 ro, ds do konca riadku, 2 ds do posledného očka, otočiť,

8.r: ako 6.r.

9.r.: 3 ro, ds do prvého ds (stredová medzera kvetinky), (ro, vynechať 1, ds) – opakovať po rovnej strane tak, aby ste na konci riadku pridali 2 stehy (do posledného očka bude 2 ds alebo ro, ds)

10.r: 3 ro, 2 ds do prvého očka, na rovnej strane: ds do ds a do medzier, kvetinka: 7 ds zboku medzi 3 ro a 1. ds predhádzajúceho riadku, pripojiť pomocou po k príslušnému riadku nižšie, prácu notáčať,

11.r.: 3 ro, prks do príslušnej medzery zboku o riadok nižšie, otočiť, (ro, ds) x 6, ro, rovná strana: ds do prvého riadneho ds a do každého ďalšieho v riadku, 2 ds do posledného, otočiť

12.r.: Rovná strana: 3 ro, 2 ds do prvého očka, ds do konca rovnej strany, kvetinka: (2 ro, ds do ds) x 7, 2 ro, pripojiť po k príslušnému riadku nižšie, otočiť,

13.r.: Kvetinka: (2 ks do medzery, ks do ds, pikotka)x 7, 2 ks do medzery, ro, rovná strana: ds do konca riadku, 2 ds do posledného očka, otočiť,

Opakovať riadky 6-13 ešte 11 x

Opakovať riadky 6-9

Opakovacie riadky s medzerami po každých 17 ds

10a r.: 3 ro, 2 ds do prvého očka, na rovnej strane: ds do ds a do medzier takto: od kvetinkovej strany si rozpočítať medzery, 8 medzier vyplníme ds, ale 9. medzeru necháme – táto medzera bude označovať stred kvetinky na bočnej strane šatky. Kvetinka: 7 ds zboku medzi 3 ro a 1. ds predhádzajúceho riadku, pripojiť pomocou po k príslušnému riadku nižšie, prácu notáčať,

11a – 13a a 6a – 8a: ako riadky 11-13 a 6-8, ale budeme pokračovať v medzerách na rovnej strane

Opakujeme riadky tak, aby sme na boku mali spolu 17 kvetiniek,

Opakujeme riadky 6a – 8a,

Kvetinky na rovnej strane

Rohová kvetinka

Úvodný riadok: stred kvetinky: (3 ro, po do 2. Ds), po do 3. Ds, po do 5. Ds, otočiť

1.r.: 11 ds do stredu kvetinky, pripojiť pomocou po do príslučného riadku zboku práce, otočiť

2.r: (ro, ds) x 11, ro, pripojiť pomocou po do 2. očka ďalej, po do nasleujúceho ds, po do nasledujúceho ds, otočiť

3.r.: (2 ro, ds do ds)x 11, 2 ro, pripojiť pomocou po do príslučného riadku zboku práce, otočiť

4.r.: (2 ks do medzery, ks do ds, pikotka)x 11, 2 ks do medzery, pripojiť pomocou po do 2. očka ďalej

Medzičlánok

Po do ds (na každom úseku vynecháme 1-2 ds, čiže po spravíme ob jeden ds) aby sa nám bok nevlnil) po do medzery (to bude náš ďalší stred kvetinky), po do nasledujúceho ds, vynechať 1 ds, po do nasledujúceho ds, otočiť

Bočná kvetinka:

1.r. 7 ds do stredu kvetinky, pripojiť pomocou po k príslušnému očku vzadu, prácu neotáčať,

2.r.: 3 ro, prks do príslušného ožka vzadu, otočiť, (ro, ds) x 6, ro, pripojiť pomocou po o 2 očká ďalej, otočiť

3.r.: po, po do ds ďalej,  (2 ro, ds do ds) x 7, 2 ro, pripojiť pomocou po k príslušnému očku vzadu, otočiť,

4.r.: (2 ks do medzery, ks do ds, pikotka)x 7, 2 ks do medzery, ro, pripojiť pomocou po o 2 očká ďalej, neotáčať

Opakujeme medzičlánky a bočné kvetinky, do konca riadku – mne vyšlo 11 aj s koncovou.

Zapošiť odstávajúce nite, hotovo

Gabi