Trojuholníková šatka v zelených odtieňoch. Šatka je háčkovaný zo stredu. Na oboch okrajoch a v strede sa pridávajú stehy.

Rozmer: 170 x 60 cm

Materiál: 1 pradeno Performance Candy Cane 106 200 g = 800 m, 100 g jednofarebnej Yarnart Flowers Unicolor 732

Háčik 3 mm

Obťiažnosť: stredná

Použité stehy:

Ro – retiazkové oko

Ks – krátky stĺpik

Ds – dlhý stĺpik

D2s – 2x nahodený ds

V – (ds, ro, ds) do jedného očka

W – (2ds, ro, 2ds) do jedného očka

Po – pevné oko

Pikotka – 3 ro, po do predných 2 nití stĺpika pod pikotkou

S = Stred: 2ds, 2 ro, 2 ds

 

Návod

Začíname zvrchu v strede šatky. Na konci riadku prácu otočíme. Na začiatku a na konci riadku pridávame po 2 stehy, v strede pridávame na každej strane po 2 stehy a do stredu urobíme 2 ro.

Striedame 2 riadky plným vzorom a 2 riadky dierovaným vzorom. Schému nájdede tu: Green Juice chart

Dúhovým klbkom

1.r: 4 ro, (2 ds, 2 ro, 3 ds) do prvého očka retiazky

2.r. (3ro, 2 ds) do 1. očka, ds do každého očka bočnej strany riadku, S, ds do každého očka bočnej strany riadku, (2 ds, d2s) do 3. očka retiazky z predchádzajúceho riadku

3.r. ako 2.r.

4.r. (3ro, 2 ds) do 1. očka, preskoč 2, (W, preskoč 4) opakovať na strane až do stredu. V strede pridať 2 stehy (pokračovaním vzoru), 2 ro (= stred), na druhej strane symetricky pridať 2 stehy a pokračovať plynule vo vzore (W, preskoč 4) k okraju, (2 ds, d2s) do 3. očka retiazky z predchádzajúceho riadku

5.r.: (3ro, V) do 1. očka, (2 ro, V do vrcholu W) opakovať na strane až do stredu. V strede pridať 2 stehy (pokračovaním vzoru), 2 ro (= stred), na druhej strane symetricky pridať 2 stehy a pokračovať plynule vo vzore (2ro, V do vrcholu W) k okraju, (2 ds, d2s) do 3. očka retiazky z predchádzajúceho riadku

Opakujeme riadky 2. – 5. celkove 9x

Opakujeme riadky 2.-3.

2 riadky jednofarebným a 2 riadky dúhovým klbkom

Jednofarebné klbko: opakujeme riadky 4. a 5.

Dúhové klbko: opakujeme riadky 2. a 3.

Opakujeme, kým máme priadzu – asi 6x, posledný riadok je riadok 5.

Ukončujúci riadok s pikotkami: 2ks, (ks a pikotka so vrcholu V, 4 ks) opakovať na jednej a na druhej strane. C strede ide ks a pikotka do stredového vrcholu.

Zelený džús