Háčkovaná šatka z dúhového klbka. Šatka má tvar asymetrického trojuholníka. Na dvoch stranách je ozdobný lem. Háčkuje sa z užšieho okraja, postupne sa pridávajú stĺpiky na jednej strane a uberajú na druhej. Tak vznikne mierne zatočený tvar trojuholníka.

Rozmer: 170 x 80 cm

Materiál: Yarnart Flowers 1 klbko

Háčik 3 mm

Obťiažnosť: stredná

Požité stehy:

Ro – retiazkové oko

Ks – krátky stĺpik

Ds – dlhý stĺpik

Ds2spolu – 2 ds zháčkujeme pod jednu hlavu

ZO – Zúbkovaný okraj: (3 ds, 2 ro, 3 ds) do 2ro medzery

 

Šatka

Háčkujeme ta a späť, okrem úvodného kruhu,  prácu po každom riadku otočíme.

Na jednej strane šatky sú zúbky – tu sa každý riadok pridávajú 2 ds. Na druhej strane sú polkverinky. V riadku 12 sa zháčkujú 2 ds.

Úvodné riadky

Začíname magickým okom alebo 4 ro spojenými do kruhu

1.r. kruh: 2 ro, 11 ds, kruh spojíme po do 1. riadneho ds.

2.r. 4ro (stred polkvetinky), ds, ro, vynechať 2 ds, do ďalšieho ds háčkujeme ZO, otočiť

3.r. 4 ro, ZO, do 1 ro medzery háčkujeme ds, do 4 ro medzery háčkujeme: (ds, ro)x5, ds, pomocou po pripojíme k úvodnému kruhu, otočiť

4.r. (2ro, ks do medzery) x 5, 3 ds do 3 nasledujúcich ds, 2 ds do medzery, ro,  ZO

5.r. 4ro, ZO, ro,  2 ds do medzery, 5 ds, otočiť

6.r. 4 ro (stred pokvetinky), 6ds, 2 ds do medzery, ro, ZO

7.r. 4ro, ZO, 2 ds do medzery, ro, 8 ds, 4 ro medzery háčkujeme (ds, ro)x5, ds, pomocou po pripojíme k predchádzajúcemu poloblúčku, otočiť

8.r. (2ro, ks do medzery) x 5,  ds2spolu, 9 ds do nasledujúcich 9 ds, 2 ds do medzery, ro,  ZO, otočiť

Vzor 1

V tele šatky sú ds

9.r. 4ro, ZO, ro, 2 ds do medzery, ds do každého ds, otočiť

10.r. 4 ro (stred polkvetinky), ds do prvého a každého nasledujúceho ds, 2 ds do medzery, ro, ZO, otočiť

11.r. 4 ro, ZO, ro 2 ds do medzery, ds do každého ds, do 4 ro medzery háčkujeme: (ds, ro)x5, ds, pomocou po pripojíme k predchádzajúcemu polkruhu, otočiť

12.r. (2ro, ks do medzery) x 5,  ds2 spolu, ds do nasledujúcich ds, 2 ds do medzery, ro,  ZO, otočiť

Opakujeme riadky 9-12 ešte 7x

Ja som opakovala po zmenu farby.

Ďalších 28 riadkov som v tele šálu som robila vzor 2

Vzor 2

V tele šatky:

Riadok A: (3ds do očka, 2 vynechané, 3 ds do nasledujúceho očka)

Riadok B: 3 ds do medzier – opakovať tento riadok počas celého vzoru 2

Odporúčanie: Dbajte, aby v riadku bol potrebný počet ds a nepridávajte a neuberajte inak ako v predchádzajúcich riadkoch. V prípade, že vám nevýjde počet potrebný pre vzor, na konci s polkvetinkou  robte ds. Dbajte, aby na konci s polkvetinkou bol aspoň jeden ds.

Začnite v riadku 11 a opakujte sekvenciu 11a, 12a, 9a, 10a:

11a: 4 ro, ZO, 3ds do medzery, (2 vynechať 3 ds do nasledujúceho ds) – vzor opakujeme po po celom riadku, končíme 1 ds do posledného stĺpika, do 4 ro medzery háčkujeme: (ds, ro)x5, ds, pomocou po pripojíme k predchádzajúcemu polkruhu, otočiť

12a (2ro, ks do medzery) x 5,  ds2 spolu, 3ds do medzier,  ZO, otočiť

9a: 4ro, ZO, 3ds do  medzier, ds do posledného ds, otočiť

10a: 4 ro (stred polkvetinky), ds do 1. ds, 3 ds do medzier, ro, ZO, otočiť

Vzor 2 som opakovala cca 32 riadkov.

Ďalších 32 riadkov som robila vzor 1.

Ďalších 32 riadkov som robila vzor 3

Vzor 3

V tele šatky:

r.A: (5 ds, vynechať 2, do nasledujúceho lístok 3ds spoj, 2 vynechať) opakovať po celom riadku tela

r.B: ds do každého očka

r.C: (nad 5 ds z riadku A: 2 vynechať, lístok, 2 vynechať, nad lístkom z riadku A: 5 ds) opakovať po celom riadku tela

 

Začnite v riadku 9 alebo 11

Opakujeme riadky 9-12, ale v tele šálu háčkujeme vzor – riadky A-C – viď odporúčanie

Posledné riadky

Háčkujeme 2-4 riadky vzorom 1 (riadky 9-12) tak, aby sme ukončili celou polkvetinkou

Pre spevnenie háčkujeme nasledujúce riadky

  1. x: ks, 1 vynechať, ro, ks – opakujeme po celom riadku (len po tele šálu)
  2. y: ks, ro,(ks do voľných očiek riadku (x-1), ro) opakovať, do posledného očka ks

Odstrihnúť niť, zapošiť odstávajúce nite.

Ča-ča