Háčkovaná deka zo šesťuholníkov. Niektoré sú pretkávané riadkami pevných očiek zo strapatej priadze a inak fádnu deku neuveriteľne oživia.

 

Technika: háčkovanie

Obťažnosť: pokročilý začiatočník

Priadza: 100% akryl, 100 g cca 300 m, 600 g zelenej, 100 g strapatej priadze (Alize Softy, Yarnart Mink)

Rozmer: 130x180cm

Ďalej potrebujete: háčik 4 mm, 5,5 mm, ihlu, nožnice

Použité stehy

ro – retiazkové oko

po – pevné oko

ks – krátky stĺpik

ds – dlhý stĺpik

roh – ds, 2 ro, ds

ds2spolu- 2 ds spojené do jedného

 

Šesťuholník 1 – plný (urobte 7)

Začneme 4ro spojenými do kruhu

1.r.: 2ro, 11 ds, pripojíme pomocou po do 1. riadneho ds.

2.r.: 2ro, (roh, 1 ds)  x 5, roh, 0 ds, riadok ukončiť pomocou po do 1. ds v riadku (1. rohový ds) (3 ds na strane)

3.r.: 2ro, (roh, 3 ds)  x 5, roh, 2 ds, riadok ukončiť pomocou po do 1. ds v riadku (1. rohový ds) (5 ds na strane)

4.r.: 2ro, (roh, 5 ds)  x 5, roh, 4 ds, riadok ukončiť pomocou po do 1. ds v riadku (1. rohový ds) (7 ds na strane)

Pokračujeme takto až do riadku 14, kde budeme mať na strane 27 ds. Niť odstrihneme, ukončíme neviditeľným spojom. Odstávajúce nite zapošijeme, šesťuholník blokujeme podľa návodu na internete, alebo môžete vzhliadnuť moju stránku o blokovaní.

Šesťuholník 2 – deravý (urobte 6)

Začneme 4ro spojenými do kruhu

1.r.: 2ro, 11 ds, pripojíme pomocou po do 1. riadneho ds.

2.r.: 2ro, (roh, 1 ds)  x 5, roh, 0 ds, riadok ukončiť pomocou po do 1. ds v riadku (1. rohový ds) (3 ds na strane)

3.r.: po do rohovej medzery, 5 ro, ds, /(ro, vynechať 1, ds), ro, roh/ x 5,  (ro, vynechať 1, ds), ro ukončiť pomocou po do 3. očka retiazky

4.r.: 2ro, (roh, 5 ds)  x 5, roh, 4 ds, riadok ukončiť pomocou po do 1. ds v riadku (1. rohový ds) (7 ds na strane)

5.r.: 2ro, (roh, 7 ds)  x 5, roh, 6 ds, riadok ukončiť pomocou po do 1. ds v riadku (1. rohový ds) (7 ds na strane)

6.r.: po do rohovej medzery, 5 ro, ds, /(ro, vynechať 1, ds) x 4, ro, roh/ x 5,  (ro, vynechať 1, ds) x 4, ro ukončiť pomocou po do 3. očka retiazky

7.-8r: podobne ako 4.-5.r.

9.r. podobne ako 6.r.

10.-11 r: podobne ako 4.-5.r.

12.r. podobne ako 6.r.

13.-14.r.: podobne ako 4.-5.r., na konci 14. riadku nepripájame, ale niť odstrihneme a ukončíme neviditeľným spojom. Odstávajúce nite zapošijeme.

Do dvoch za sebou idúcich deravých riadkov spravíme z lícnej strany riadok po strapatou priadzou a háčikom 5,5 mm. Pracujeme voľne, v rohu robíme takto: po do rohovej medzery, po do rohovej medzery o riadok vyššie, po do rohovej medzery. Tak budeme mať rohy pekne vyformované a nebudú sa nám sťahovať. Na konci riadku niť odstrihneme a ukončíme neviditeľným spojom do 1. po. Nite zapošijeme na rube.

Šesťuholník blokujeme podľa návodu na internete, alebo môžete vzhliadnuť moju stránku o blokovaní.

Polovičný šesťuholník 1 (plný) – spravte 3

Háčkujeme ta a späť – na konci riadku otáčame prácu, pokiaľ nie je zmienené inak.

Začneme 4ro spojenými do kruhu

1.r. rub: 3ro, 7 ds, otočíme

2.r. líce: 3ro, ds do 1. stĺpika, 1 ds, roh, 1 ds roh, 3 ds, posledné 2 ds do 3. retiazkového očka predch. riadku ( 4ds na krajných stranách, 3 ds na strednej strane)

3.r. rub: 3ro, ds do 1. stĺpika, 3 ds, roh, 3 ds roh, 5 ds, posledné 2 ds do 3. retiazkového očka predch. riadku ( 6ds na krajných stranách, 5 ds na strednej strane)

4.r. líce: 3ro, ds do 1. stĺpika, 5 ds, roh, 5 ds roh, 7 ds, posledné 2 ds do 3. retiazkového očka predch. riadku ( 8ds na krajných stranách, 7 ds na strednej strane)

Riadok 5 – 14 pokračujeme podobne. Na konci 14. riadku nepripájame, niť odstrihneme, ukončíme neviditeľným spojom. Odstávajúce nite zapošijeme, šesťuholník blokujeme. (28ds na krajných stranách, 27 ds na strednej strane)

Polovičný šesťuholník 2 (deravý) – spravte 1

Háčkujeme ta a späť – na konci riadku otáčame prácu, pokiaľ nie je zmienené inak.

Začneme 4ro spojenými do kruhu

1.r. rub: 3ro, 7 ds, otočíme

2.r. líce: 3ro, ds do 1. stĺpika, 1 ds, roh, 1 ds roh, 3 ds, posledné 2 ds do 3. retiazkového očka predch. riadku

3.r: rub: 3ro, ds do 1. stĺpika, (ro, preskočiť 1, ds, ro, roh) x 2, ro, preskočiť 1, ds, ro, 2 ds do 3. retiazkového očka predch. riadku

4.r. líce: 3ro, ds do 1. stĺpika, 5 ds, roh, 5 ds roh, 7 ds, posledné 2 ds do 3. retiazkového očka predch. riadku

5.r.rub: 3ro, ds do 1. stĺpika, 7 ds, roh, 7 ds roh, 9 ds, posledné 2 ds do 3. retiazkového očka predch. riadku

6.r: líce: 3ro, ds do 1. stĺpika, /(ro, preskočiť 1, ds) x 4,  ro, roh/ x 2, (ro, preskočiť 1, ds)x 4,  ro, 2 ds do 3. retiazkového očka predch. riadku

7.-8r: podobne ako 4.-5.r.

9.r. podobne ako 6.r.

10.-11 r: podobne ako 4.-5.r.

12.r. podobne ako 6.r.

13.-14.r.: podobne ako 4.-5.r., na konci 14. riadku niť odstrihneme. Spravíme 2 riadky strapatou priadzou ako pri šesťuholníku hore. Odstávajúce nite zapošijeme, šesťuholník blokujeme.

Dohotovenie

Šesťuholníky si poukladáme, zošijeme, alebo zháčkujeme pozdĺžne, priečne a ostatné spoje. Ja som zháčkovala pomocou po takto: Chytila som 2 šesťuholníky rubom k sebe po som háčkovala do oboch zadných nití (keď máte priložené k sebe rubom je to 2. niť predného a 1 niť zadného): *po do rohovej retiazky, 27 po do stĺpikov, po do rohovej retiazky *, ďalšie 2 strany – opakovať medzi * Pokračovať, kým celá deka nie je zošitá/zháčkovaná

Okraj

Bočná časť

1.r.:Priadzu pripojíme na lícnej strane do rohovej medzery. 3ro, ds2spolu,pokračujme v riadku ds takto:  ds do ds, ds do rohovej medzery, ds do spoja, do bočných ds riadkov háčkujeme po 2 ds, do stredu polovičného šesťuholníka 1 ds…. na konci riadku háčkujem ds2spolu a ds do rohovej medzery, prácu otočíme

2.r: 3ro, ds2spolu, ds do každého ds, až po posledné 2 ds, sd2spolu, ds do 3. očka predch. Riadku. Priadzu odstrihneme

Spravíme druhú bočnú časť.

Pokiaľ sa Vám boky vlnia, je potrebné zobrať menší háčik, alebo spraviť menej stĺpikov, resp. niekoľkokrát spraviť ds2spolu – tak nebudete mať v práci medzery (nežiadúce diery)

Horná a dolná časť

Na hornej a dolnej časti spravíme 7 radov ds takto: 3ro, ds2spolu, do bočných ds radov spravíme 2 ds, ds do ds, dolné špice: ds2spolu (jedna noha pred dolný špic, vynechať očko, druhá noha za dolný špic, horné špice: ds 2ro, ds. Pred koncom riadku ds2spolu, ds, prácu otočiť a pokračovať ďalším riadkom. Priadzu odstrihneme

Okolo celej deky

1 r. Riadok ds okolo celej deky. Do rohového stĺpika háčkujeme počet ds tak, aby bol roh rovný (u mňa 4 ds). Pripojíme priadzu do rohu z lícnej strany. 1. roh: 2ro,3ds, ostatné rohy: 4ds

  • Horná a dolná časť
    • šesťuholník – ds2spoj, ds až po špic
    • šesťuholníky – háčkujeme ds. Špice horné: ds, 2ro, ds, špice dolné ds2spoj – jedna noha pred dolným ds2spoj, vynechať 1, druhá noha do nasledujúcej stĺpika
    • Posledný šesťuholník: ds od špica, ds2spolu do 3. a 2. od rohového stĺpika, ds do stĺpika pred rohovým.
  • Bočná časť deky – ds
  • Ukončíme do 1. ds pomocou po

2.r: Deravý. Okolo celej deky háčkujeme diery ds, ro, vynechať 1, ds, ro, vynechať 1…… V rohoch 1x nevynecháme, v špicoch ds, ro, ds, v dolných špicoch 2x vynecháme 2. Niť odstrihneme, riadok pripojíme neviditeľným stehom,

3.r. (strapatá priadza): priadzu pripojíme do rohu. Rohy háčkujeme: ks, ro, ks. Do každej medzery háčkujeme ks, ds vynecháme. Horné špice: ks, ro, ks. Na konci Niť odstrihneme, riadok pripojíme neviditeľným stehom.

Všetky nite zapošijeme, hotovo.

Rybník