Na nete je toľko nádherných vzorov na háčkovanie! Sú v angličtine? Neviete si s nimi rady? Pripravila som zoznam stehov, skratiek a výrazov v angličtine (americké – US) a ich prekladu do slovenčiny. Pomohlo to aj mne vyjasniť si rozdiel medzi niektorými stehmi a výrazmi. Ak to pomôže aj Vám pri Vašom tvorení – nech sa páči:                                   .

Háčkovacie skratky a stehy v angličtine (US) a slovenčine
st stitch doslova steh – stĺpik, očko, útvar- je to jedna jednotka v rade, iný význam: vzor
ss slip stitch po pevné oko
ch chain ro retiazkové oko
sc single crochet ks krátky stĺpik
hdc half double crochet pds polodlhý stĺpik
dc double crochet ds dlhý stĺpik
tr treble crochet d2s 2xnahodený ds
dtr double treble d3s 3xnahodený ds
ttr tripple treble d4s 4xnahodený ds
bphdc half double crochet in the back post of the stitch  below pdszad pds zozadu okolo nohy stĺpika pod ním – zadný plastický pds
fphdc half double crochet in the front post of the stitch below pdspred pds spredu okolo nohy stĺpika pod ním –  predný plastický pds
bpdc double crochet in the back post of the stitch below dszad ds zozadu okolo nohy stĺpika pod ním – zadný plastický ds
fpdc double crochet in the front post of the stitch below dspred ds spredu okolo nohy stĺpika pod ním – predný plastický ds
hdc2tog, hdc3tog half double crochet 2 together, half double crochet 3 together pds2spolu, pds2spolu 2 alebo 3 pds zháčkujeme do jedného
dc2tog, dc3tog double crochet 2 together, double crochet 3 together ds3spolu, ds3spolu 2 alebo 3 ds zháčkujeme do jedného
extsc extended single crochet predĺžený ks
extdc extended double crochet predĺžený ds
standing stitch Standing sc, dc,… Stojaci stĺpik (na začiatku riadku nerobíme príslušný počet ro, aby sme sa dostali do pracovnej výšky, ale niť  nahodíme ako na bežný stĺpik a uháčkujeme ho)
moss stitch moss stitch/granite stitch/linen stitch hráškový vzor (háčkujeme v radoch opakovanie: ks, ro, preskočiť 1, v nasledujúcom riadku to isté, ale ks háčkujeme do medzier)
puff stitch obláčikový stĺpik (striedavé nahadzovanie a preťahovanie nite cez jedno očko, na háčiku máme 3-5 párov slučiek, ukončený pretiahnutím posledného očka cez všetky slučky na háčiku)
bobble stitch zrnkový stĺpik (4 nedokončené ds  v 1 očku, nedokončené očká zostávajú na háčiku, 5. ds dokončíme, a zároveň pretiahneme niť cez všetky očká na háčiku
cluster cluster stitch zoskupenie stĺpikov háčkovaných do 1 očka pod 1 očko (podobne ako zrnkový stĺpik, ale počet a druh stĺpikov sú odlišné, napr 3 x d2s)
popcorn stitch pukancový stĺpik (viacero kompletných ds do 1 očka, vybrať háčik, pichnúť ho do oboch nití 1. ds v skupine a pretiahnuť cez ne pustené očko)
V stitch V V stĺpik (do jedného očka ds, ro, ds)

 

Háčkovacie skratky a výrazy v angličtine (US) a slovenčine
back vzad
beg beginning začiatok
fasten off fasten off, cast off ukončiť, odpojiť
bet between medzi
blo back loop zadné očko
border/edge okraj
cast on nahoď
cl cluster hrčka, zhluk
cont continue pokračuj
dec decrease zníž, uber
even párny, pravidelný
every každý
flo front loop predné očko
forward vpred
gauge, tension skúška hustoty háčkovania
gr group skupina
inc increase zvýš, priber
join pripoj
mr magic ring magické oko
next ďalší
over cez
place a marker umiestni značku
rem remaining zostávajúci
rep repeat opakuj
rnd round okrúhly rad
row riadok
rs right side líce
sk skip preskoč
sk skip/miss preskoč, vynechaj
slip prehoď
sp space medzera, miesto
start/begin začiatok
tch turning chain očko v mieste obratu (posledné v riadku)
tog together spolu
ws wrong side rub
yo yarn over nahoď
invisible join neviditeľné pripojenie
(), [],{} brackets (), [],{} zátvorky označujú:
opakovanie sekvencie,
počet očiek, stĺpikov v rade,
poznámku
* asterix * hviezdička – zvyčajne označuje miesto, od ktorého sa vzor opakuje

 

Háčkovacie skratky, stehy a výrazy v angličtine (US) a slovenčine