Červené odtiene farieb oživia Váš stôl a vytvoria vianočnú atmosféru. Prestieranie je jednoduché, ozdobené malými zelenými vetvičkami – háčkovanými V stĺpikmi. Na prestieranie môžete využiť zvyšky červených, ružových, oranžovách bavlnených priadzí.                                                                                                                                                                                   .

Prestieranie sa skladá:

8x ovál pod tanier, 2x kruh na misu, 1x dlhý ovál do stredu stola

Technika: háčkovanie

Materiál: Bavlna alebo zmesová bavlnená priadza 50 g = cca 100 – 110 m

Háčik  4 mm

Iné pomôcky: 4 ks označovačov očiek, pokiaľ nemáte, stačí zatvárací špendlík, ihla s veľkým očkom, nožnice

Spotreba priadze: na 2 ovály pod taniere cca 150 g základnej farby, 25 g doplnkovej farby (zelená), na kruh cca 50-75 g základnej a kúsok doplnkovej, na dlhý ovál  cca 100 g základnej a 25 g doplnkovej. Na celú súpravu som potrebovala: 150 g ružovej, 200 g tehlovej, 200 g bordovej, 250 g červenej, 100 g zelenej

Obťažnosť: začiatočník

Rozmery: Ovál pod tanier: 42×32 cm, dlhý ovál: 96×21 cm, kruh: 25 cm priemer

Skratky:

ds – dlhý stĺpik

V – ds, ro, ds do jedného očka

ro-retiazkové očko

K technike háčkovania: Všetky dlhé stĺpiky háčkujeme do oboch nití predchádzajúceho riadku. Riadky začíname 2ro a ukončujeme do 1. ds. Pripájacie očko je zároveň vrch posledného ds. Tým sa začiatok posúva vpred. Stĺpiky pridávame vždy na inom mieste ako riadok predtým, aby nám nevznikli rohy

Ovál pod tanier

1-9 a 11.-13. riadok háčkujeme základnou farbou

1.riadok: 14 ro, začíname polkruhom. 2ro, 6 ds do 3. ro späť, 1 ds do nasledujúceho očka retiazky, umiestniť naň značku, 11 ds do nasledujúcich očiek, na posledné umiestniť značku, 7 ds do nasledujúceho očka. Pracujeme oproti ds, ktoré sme už urobili.  1 ds do nasledujúceho očka retiazky, umiestniť naň značku, 11 ds do nasledujúcich očiek, na posledné umiestniť značku. Pripojiť riadok k 1. ds. Pripájacie očko tvorí hlavu posledného ds v riadku.

Vznikol nám ovál, tvorený 2 polkruhmi a 2 rovnými stranami o 12tich stĺpikoch, na 1. a poslednom je značka Značku VŽDY umiestnite, aby ste vedeli, kde je začiatok a koniec polkruhu

2.riadok: Polkruh: pridať rovnomerne 7 ds (v tomto prípade 2ds do každého očka medzi značkami) (14 ds v polkruhu), rovná časť: 12 ds

3.riadok: Polkruh: pridať rovnomerne 7 ds, (21 ds v polkruhu), rovná časť: 12 ds –  tu a vo všetkých nasledujúcich riadkoch

4.riadok: Polkruh: pridať rovnomerne 7 ds, nezabudnite pre pridávanie platí, že pridávame na inom mieste ako riadok predtým, aby nám nevznikli rohy, (28 ds v polkruhu

5.riadok: Polkruh: pridať rovnomerne 7 ds, (35 ds v polkruhu)

6.riadok: Polkruh: pridať rovnomerne 7 ds, , (42 ds v polkruhu)

7.riadok: Polkruh: pridať rovnomerne 7 ds, , (49 ds v polkruhu)

8.riadok: Polkruh: pridať rovnomerne 7 ds, , (56 ds v polkruhu)

9.riadok: Polkruh: pridať rovnomerne 8 ds, , (64 ds v polkruhu), rovná časť: 12 ds – ukončíme pripojením k 1. ds niť odstrihneme

10.riadok: (zelená) Polkruh: Pripojíme zelenú priadzu k poslednému (označenému) očku rovnej časti, 3 ro (znamenajú 1 ds + 1 ro), ds, na polkruhu: (preskočíme 2 očká, do nasledujúceho očka V, preskočíme 1 očko, V, preskočíme 2 očká, V)x 8, na rovnej časti: preskočíme 2 očká, V)x4, opakujeme polkruh, rovná časť: preskočíme 2 očká, V)x3, pripojíme do medzery 1. V,  niť odstrihneme.

11.riadok, pripojíme základnú farbu, 2 ro, háčkujeme 2 ds do  V stĺpika, ds do medzery medzi V stĺpikmi. Polkruh: Pridáme rovnomerne do medzier medzi V stĺpiky 6 očiek naviac) – pridávala som každú 4. medzeru (78 očiek)

12.riadok: Polkruh: pridať rovnomerne 6 ds, (84 ds v polkruhu), rovná časť: 12 ds – ukončíme pripojením k 1. ds

13.riadok: ro, (ks, ro, vynechať očko) opakovať po celom obvode,. Pozri Tipy a triky tu. Niť odstrihneme, u

končíme neviditeľným očkom zapošijeme všetky odstávajúce nite, vyperieme a vypneme tvar, resp. usušíme vodorovne rozložené.

Dlhý ovál do stredu stola

1.-5. a 7.-9. riadok základná farba

Nahodíme 102 očiek (na strany) + 2 očká (na polkruhy)

1.riadok: 104 ro, začíname polkruhom. 2ro, 6 ds do 3. ro späť, 1 ds do nasledujúceho očka retiazky, umiestniť naň značku, 101 ds do nasledujúcich očiek, na posledné umiestniť značku, 7 ds do nasledujúceho očka. V Pokračujeme oproti ds, ktoré sme už urobili.  1 ds do nasledujúceho očka retiazky, umiestniť naň značku, 101 ds do nasledujú

cich očiek, na posledné umiestniť značku. Pripojiť riadok k 1. ds. Pripájacie očko tvorí hlavu posledného ds v riadku.

Vznikol nám ovál, tvorený 2 polkruhmi a 2 rovnými stranami o 102 stĺpikoch, na 1. a poslednom je značka Značku VŽDY umiestnite, aby ste vedeli, kde je začiatok a koniec polkruhu

Riadok 2 – 5: polkruhy háčkujeme ako hore, ukončíme pripojením k 1. ds niť odstrihneme

6.riadok: (zelená) Polkruh: Pripojíme zelenú priadzu k poslednému (označenému) očku rovnej časti, 3 ro (znamenajú 1 ds + 1 ro), ds, na polkruhu: (preskočíme 2 očká, do nasledujúceho očka V, preskočíme 1 očko, V)x 7, na rovnej časti: (preskočíme 2 očká, V) opakujeme po značku, opakujeme polkruh, rovná časť: preskočíme 2 očká, V), opakujeme po prvé V, pripojíme do medzery 1. V,  niť odstrihneme.

7.riadok, pripojíme základnú farbu, 2 ro, háčkujeme 2 ds do  V stĺpika, ds do medzery medzi V stĺpikmi. Polkruh: Pridáme rovnomerne do medzier medzi V stĺpiky 6 očiek naviac) – pridávala som každú 2. medzeru (49 očiek)

8.riadok: Polkruh: pridať rovnomerne 7 ds,(56 ds) rovná časť: 102 ds

9.riadok: ro, (ks, ro, vynechať očko) opakovať po celom obvode,. Pozri Tipy a triky tu. Niť odstrihneme, ukončíme neviditeľným očkom zapošijeme všetky odstávajúce nite, vyperieme a vypneme tvar, resp. usušíme vodorovne rozložené

Kruh na horúcu misu

1.-6. a 8.-10. riadok základná farba

Nahodíme  4 očká, uzavrieme do kruhu

1.riadok: 2ro, 13 ds, pripojíme riadok k 1. ds. Pripájacie očko tvorí hlavu posledného ds v riadku.

2.riadok: rovnomerne pridáme 14 ds (28 ds)

3.riadok: pridať rovnomerne 14 ds, (42 ds)

4.riadok: pridať rovnomerne 14 ds, pridávame na inom mieste ako riadok predtým, aby nám nevznikli rohy (56 ds)

5.riadok: pridať rovnomerne 14 ds, pridávame na inom mieste ako riadok predtým, aby nám nevznikli rohy (70 ds)

6.riadok: pridať rovnomerne 15 ds, pridávame na inom mieste ako riadok predtým, aby nám nevznikli rohy (85 ds), pripojíme zelenú priadzu, základnú nestriháme, necháme ju za rube.

7.riadok: (zelená): 3 ro (znamenajú 1 ds + 1 ro), ds  (preskočíme 2 očká, do nasledujúceho očka V, preskočíme 1 očko, V) opakujeme po celom kruhu, pripojíme do 1. V. (34 V), pripojíme základnú farbu, zelenú odstrihneme

8.riadok: 2ro, ds do V, pokračujeme: do V háčkujeme 2 ds, do medzery medzi V háčkujeme 1 ds pridáme rovnomerne 10 ds do medzier medzi stĺpikmi  (112 ds) Pridávala som každú 3 – 4 medzeru.

9.riadok: pridať rovnomerne 14 ds, (126 ds)

10.riadok: ro, (ks, ro, vynechať očko) opakovať po celom obvode,. Pozri Tipy a triky tu. Niť odstrihneme, ukončíme neviditeľným očkom zapošijeme všetky odstávajúce nite, vyperieme a vypneme tvar, resp. usušíme vodorovne rozložené.

Háčkované Vianoce 2021. Vianočné prestieranie