Háčkovaný šál z dúhového klbka. Telo šálu je háčkované vzorom z dlhých stĺpikov a medzier. Striedajú sa riadky s medzerami a plné riadky. PO jednoduchom vzor prichádza komplikovanejší vzor veľkých vejárov. Šatka je ukončená riadkom pikotiek.

Náročnosť: pokročilý

Materiál: Dúhové klbko (1 klbko: Yarnart Flowers 250 g 1000 m – 50% bavlna, 50% akryl.

Háčik č. 3

Rozmery: 90 x 180 cm

Stehy:

ro – retiazkové oko

Po – pevné oko

ks – krátky stĺpik

ds – dlhý stĺpik

2 ds do jedného oka

3 ds do jedného oka alebo medzery

D2s – 2x nahodený ds

Magické oko, alebo 4ro spojené do kruhu

Okvetný lístok: ks do ds, do medzery: ds, d2s, ds

Pikotka – 3 ro, po do predných 2 nití stĺpika pod pikotkou

Roh: 2ds, 2 ro, 2 ds

Postup

Šatku začíname v strede prepony magickým okom alebo 4 ro uzavretými do kruhu.

Vzor 1 (plné riadky a riadky s medzerami)

1.r: 2ro, ds, (2ro, 2ds) x 3, 2 ro, ukončíme riadok: po do 1. Riadneho ds, po do 1. medzery

2.r. 3 ro, 2 ds do medzery, 2 ds,  ROH, 2 ds, do medzery: 2 ds, d2s, otočiť (7 stĺpikov na strane)

Pridávanie: V každom riadku na každej strane pridávame 4 stehy, 2 v strede a 2 na okraji. Aj ro je steh.

3.r.: (3 ro, ds) do prvého očka, ro, (ds, ro vynechať) opakujeme až po stred, roh, (ro, ds, ro, ds, ro, ds……) opakujeme až po podsedný riadny ds, do posledného očka (= do 3. ro predchádzajúceho riadku) háčkujeme: ro, ds, d2s, otočiť

4.r.: do 1. očka: (3 ro, 2 ds), ds do každého ds a medzery, roh, ds do každého ds a medzery, (2ds, d2s) do posledného očka (= do 3. ro predchádzajúceho riadku)

Opakujeme riadky 3 a 4, kým nemáme na strane   6×24 +3 = 147 stĺpikov, alebo násobok a x 24 + 3

(ak každý riadok pribudnú na strane 4 stĺpiky, a 2. riadok má 7 stĺpikov, potom (35 riadkov x 4 stĺpiky) + 7 = 147 stĺpikov na strane

Vzor 1 ukončíme po 37 riadkoch – posledný riadok bude plný.

Nevadí, ak budete mať o niekoľko stĺpikov viac (1-3 naviac). Na začiatku a konci riadku budete háčkovať tieto “prebytočné” stĺpiky ako ds bez vzoru.

Ak by vám nevyšiel počet stehov podľa výpočtu, je tu riešenie: začnite vzor háčkovať od stredu k okrajom najprv na jednej odvesne, potom na druhej, prácu otočte a pokračujte podľa schémy.

Vzor 2 (vejáre s lístkami)

Háčkujeme podľa priloženej schémy. Neuvádzam popis, lebo by bol zložitý.

Hibiscus chart

Niekoľko poznámok k háčkovaniu vzoru:

Riadok s okvetnými lístkami: lístky háčkujeme takto: /ks do ds, do medzery (ds, d2s, ds)/ x 7 (7 lístkov) a do posledného ds háčkujem ks.

Posledný riadok háčkujeme pikotky vo vrcholoch lístkov.

Po ukončení zapošijeme nite.

Šatka je pekná z oboch strán.

Ibištek